PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR ARQUITECTE (GRUP A1), FUNCIONARI/A INTERÍ/NA, I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

Divendres, 1 d'octubre de 2021 a les 00:00

És objecte de la present convocatòria, pel sistema de concurs oposició lliure, la cobertura d’una plaça de tècnic superior arquitecte (grup A, subgrup A1), en règim de funcionari/a interí/na, i constitució d'una borsa de treball per a necessitats temporals
que es produeixin en relació al lloc de treball. El termini de vigència de la borsa és de tres anys.

Darrera actualització: 06.10.2021 | 13:07