Aprovació inicial de la memòria valorada per a la instal·lació d'un amfiteatre al carrer del Serrat

Dilluns, 8 de març de 2021 a les 00:00

Per Decret de l’Alcaldia de data 2 de març de 2021, s’ha aprovat INICIALMENT la memòria valorada que porta per títol “MEMORIA VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN AMFITEATRE I UN MUR DE CONTENCIÓ AL CARRER DEL SERRAT, A MONISTROL DE CALDERS, redactat per l’Arquitecte Sra. Gemma Tomàs Vives, col·legiada 67786, amb un pressupost d’execució material, amb més les despeses generals i el benefici industrial de 39.938,31.-euros, i el pressupost total d’execució per contracte (IVA inclòs) és de 48.325,36.- euros. L’expedient es troba a exposició pública, per un termini de trenta dies, a la Secretaria de l’Ajuntament, en hores d’oficina, a efectes d’examen i reclamacions.

Monistrol de Calders,

El Batlle

Ramon Vancells Casacuberta

Darrera actualització: 30.03.2021 | 16:46