Accés directe a: cercador, continguts

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE NETEJADOR/A AMB UN PLA D’OCUPACIÓ PEL MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS

L'objecte de les present procés de selecció és la contractació per part de l'Ajuntament de Monistrol de Calders de:

1)     d'un/a treballador/a per realitzar les funcions pròpies de la categoria de netejador/a i relacionades, amb un contracte laboral de plans d'ocupació per al  municipi de Monistrol de Calders. La jornada laboral serà 28 hores setmanals, durant el període de SIS  mesos.

Les bases d'aquest procés de selecció les podeu recollir a l'Ajuntament, i a partir del dia 30 de maig les podeu trobar a la pàgina web municipal monistroldecalders.cat i a la cartellera municipal .

El termini per a presentar la instància a l'Ajuntament per prendre part en aquesta selecció finalitza el dia 10  de juny  de 2016  a les 13'00 hores.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:

a)      Currículum vitae  de l'aspirant

b)      Fotocòpia compulsada del DNI o passaport

c)      Certificat d'empadronament

d)      Fotocòpia d'estar inscrits a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

e)     Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, el quals hauran de ser originals o còpies compulsades.

f)       Vida laboral actualitzada

g)     Un informe de serveis socials on es deixi constància d'una situació de risc d'exclusió social.

 

Monistrol de Calders 30 de maig de 2016 .

 

DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE PEÓ DE SUPORT A LA BRIGADA D’OBRES AMB UN PLA D’OCUPACIÓ PER AL MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS , DURADA TRES MESOS

L'objecte del present procés de selecció és la contractació per part de l'Ajuntament de Monistrol de Calders de :

1)      UN treballador/a per a realitzar les funcions pròpies de la categoria de peó de brigada d'obra, amb un contracte laboral de plans d'ocupació per al municipi de Monistrol de Calders, adreçat a les tasques pròpies de la Brigada d'Obres. La jornada laboral serà 40 hores setmanals, durant el període de TRES mesos.

Les bases d'aquest procés de selecció les podeu recollir a l'Ajuntament  a partir del dia 30 de maig de 2016,  les podeu trobar a la pàgina web municipal monistroldecalders.cat i a la cartellera municipal .

El termini per a presentar la instància a l'Ajuntament per prendre part en aquesta selecció finalitza el dia 10 de juny  de 2016  a les 13'00 hores.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades de la  documentació següent:

a)      Currículum vitae  de l'aspirant

b)      Fotocòpia compulsada del DNI o passaport

c)      Certificat d'empadronament

d)      Fotocòpia d'estar inscrits a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

e)     Justificants acreditatius dels mèrits al·legats. Els justificants hauran de ser originals o còpies compulsades.

f)        Còpia confrontada del carnet de conduir B o superior.

 

Monistrol de Calders  30 de maig de 2016 .

 

AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE DUES PLACES DE SOCORRISTA

 

ANUNCI

 

PROCÉS  DE  SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE DUES PLACES DE SOCORRISTA A L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS

L'objecte del present procés de selecció és la contractació per part de l'Ajuntament de Monistrol de Calders de dos treballadors/res per realitzar funcions pròpies  de socorrista aquàtic, amb dedicació parcial (30 hores setmanals de dilluns a diumenge), durant la campanya piscina/2016 (del dia 18 de juny a l'11 de setembre de 2016) .

Les bases d'aquest procés de selecció les podeu recollir a l'Ajuntament  a partir del dia 2 de maig de 2016,  les podeu trobar a la pàgina web municipal monistroldecalders.cat i a la cartellera municipal .

El termini per a presentar la instància a l'Ajuntament per prendre part en aquesta selecció finalitza el dia 31 de maig de 2016  a les 13'00 hores.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:

a)      Currículum vitae  de l'aspirant

b)      Fotocòpia compulsada del DNI o passaport

c)     Fotocòpia compulsada de la titulació exigida (socorrista aquàtic)

d)     Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, els quals hauran de ser originals o còpies compulsades.

e)     Certificat o còpia compulsada del certificat negatiu de delictes sexuals.

Monistrol de Calders 20 de maig  de 2016.

 

RESUM DE L'ASSEMBLEA DE PARCEL·LISTES DE LA URBANITZACIÓ “MASIA DEL SOLÀ” I CRIDA A LA PARTICIPACIÓ

En un primer bloc, s'informa els assistents de la situació legal i urbanística de la urbanització. Es posa de manifest la inviabilitat dels projectes de reparcel·lació i d'urbanització aprovats inicialment, pel seu elevat cost econòmic. També es conclou que l'actual marc legal dificulta qualsevol alternativa i impedeix una gestió adequada a les necessitats de les persones que hi viuen. A mitjà i llarg termini, la previsible aprovació d'una nova llei d'urbanitzacions es veu com una oportunitat per tornar a plantejar solucions globals. Es posa de manifest que l'Ajuntament no té capacitat per a resoldre el problema urbanístics, i que és la comissió d'urbanisme de la Generalitat de Catalunya qui estableix les mesures que impedeixen qualsevol alteració al marge dels projectes de reparcel·lació i d'urbanització.

Es fa una reflexió entorn del fet que massa sovint l'Ajuntament ha vist la urbanització com un problema i no com una oportunitat de creixement del poble i de consolidació de serveis.

En el segon bloc de la reunió es parla de com afrontar el "mentrestant", tenint en compte l'estat precari dels vials, la il·luminació i els serveis existents. Es considera necessari abordar de forma urgent actuacions de manteniment que puguin ser perdurables i mitiguin els problemes ocasionats als residents. La capacitat inversora de l'Ajuntament és força limitada, i es posa sobre la taula la possibilitat que els veïns facin voluntariat i contribueixin d'alguna manera en l'execució de les actuacions que s'acordin. S'apel·la al consens polític a l'hora de fer front a les intervencions, per tal que aquestes no estiguin subjectes a crítiques interessades. Per aquest motiu s'apunta la possibilitat de crear un grup de treball que n'avaluaria les necessitats i les prioritats a l'hora d'actuar.

CREACIÓ DEL GRUP DE TREBALL

L'Ajuntament, interpretant la voluntat de l'assemblea, proposa la creació d'un Grup de treball integrat pels 7 regidors del consistori, tots ells amb dret de vot, i tots aquells parcel·listes que hi vulguin participar, atorgant-los una ponderació de 7 vots. D'aquesta manera, les decisions que es prenguin podran tenir l'aval i la participació de totes les sensibilitats polítiques representades, i en cap cas els vots dels representants del consistori passaran per damunt de la voluntat dels veïns.

Aquest Grup de treball es reunirà amb la periodicitat que calgui per fer front a les intervencions proposades, serà convocat pel Batlle, i tindrà les atribucions següents:

- Detecció de les mancances principals

- Proposar actuacions

- Prioritzar intervencions

- Proposar fórmules de finançament.

Davant de la voluntat de l'equip de govern de posar-se a treballar amb la màxima immediatesa, volem fer una crida a tots aquells parcel·listes que tinguin inquietud i disponibilitat per afrontar aquesta tasca que s'adrecin a l'Ajuntament per tal de formalitzar la seva participació en el Grup de treball.

Es convoca, així, doncs, una primera reunió del Grup de treball "Masia del Solà" per al diumenge 6 de març del 2016, a les 10 del matí, a la Sala petita.

CLASSES DE CHIKUNG

 

QUÈ ÉS?

És una tècnica procedent de la Xina que ens ajuda a tonificar i revitalitzar la musculatura i els òrgans.

Són un conjunt d'exercicis harmònics i suaus que serveixen per enfortir i sanar el cos físic, mental i emocional, així com l'estructura energètica i gaudir d'una existència saludable i feliç en tots els sentits.

DIMARTS DE 3 A 5 DE LA TARDA A LA SALA PETITA

TALLER GRATUÏT

INSCRIPCIONS A L'AJUNTAMENT  TEL 938399000  o     (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

S'INICIARAN LES CLASSES QUAN HI HAGI UN MÍNIM DE 10 PERSONES APUNTADES .

 

 

 

 

 

 

JOC DEL LLIBRE AMAGAT

Hi ha un llibre amagat

En un lloc que no és cèntric

però hi passa molta gent a prop

 

Trobeu-lo, llegiu-lo (us agradarà),i, en acabat torneu-lo a amagar (digueu-nos on), o amageu-ne un altre a canvi, si us el voleu quedar.

Notifiqueu a Cultura de l'Ajuntament, per poder seguir la pista.

 

L'Ajuntament informa

Tots els anuncis

26 Maig 2016 PLE ORDINARI DIA 30 DE MAIG

Vincles ràpids

Agenda

Tots els actes | rss

No s'ha trobat cap acte.

Butlletí digital

Cada setmana rebràs un e-mail amb un resum de l'actualitat del municipi.

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona