Accés directe a: cercador, continguts

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS DE MONISTROL DE CALDERS, EXERCICIS 2019 I 2020

A totes les persones que estiguin interessades en portar la concessió del servei de bar de les piscines municipals de Monistrol de Calders els exercicis 2019 i 2020, (que inclou l'explotació del bar, l'expedició d'entrades i el control de l'accés  al recinte de les piscines municipals,  la neteja del recinte de la piscina,  lavabos, vestidors,   així com regar la gespa i l'entorn de la piscina  diàriament),  poden presentar les sol·licituds al Registre de l'Ajuntament del dia 17 d'abril  fins el dia 13 de maig de 2019, seguint les instruccions del Plec de Clàusules aprovat per Decret de l'Alcaldia de data 17/04/2019, que es poden consultar a les oficines municipals, a la pàgina web de l'Ajuntament de Monistrol de Calders, monistroldecalders.cat o al perfil del contractant.

Monistrol de Calders a 17 d'abril de 2019 .

 

 

HORARI CONSULTORI ABRIL

 

-Si necessiteu atenció d'urgències podeu adreçar-vos al Cap Artés (938202060)

-Per qualsevol problema de salut 061

-Per a emergències 112

 

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE PEÓ DE BRIGADA D'OBRES VACANT DEL MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL INTERÍ I CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

ANUNCI


L'objecte del present  procés de selecció és la contractació per part de l'Ajuntament de Monistrol de Calders d'un/a treballador/a per realitzar les funcions pròpies de la categoria de peó brigada municipal d'obra, amb un contracte laboral interí, que finalitzarà en el moment que la legislació vigent permeti fer l'oferta pública d'ocupació.

Les bases d'aquest procés de selecció les podeu trobar a la pàgina web municipal monistroldecalders.cat , a les oficines municipals  i a la cartellera.

El termini per a presentar la instància a l'Ajuntament per prendre part en aquesta selecció finalitza el dia 3 de maig de 2019 a les 13'00 hores.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:

a)     Currículum vitae  de l'aspirant

b)     Fotocòpia compulsada del DNI o passaport

c)     Certificat d'empadronament

d)    Fotocòpia del títol acadèmic exigit

e)     Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. (actualitzat a data  gener/abril 2019) .

f)      Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, el quals hauran de ser originals o còpies compulsades.

g)    Còpia confrontada del carnet de conduir B o superior.

h)   Certificació acreditativa del nivell de Català exigit, o la documentació acreditativa d'estar exempt de realitzar l'exercici de català. Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les plaça convocada, realitzant un exercici que acrediti el seu coneixement, o acreditar-ho documentalment (veure bases).

 

Monistrol de Calders abril de 2019

 

INICI DE LA 2ª RONDA DEL PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE A L'ÀREA BÀSICA D'ARTÉS

 

INICI DE LA  2ª RONDA DEL PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE A  L'ÀREA  BÀSICA  D'ARTÉS

Els veïns i veïnes de Monistrol de Calders d'edats compreses entre 50 i 69 anys rebran una carta invitant-los a participar en el Programa durant el mes d'Abril -2019

 

L'Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte d'Althaia iniciarà el mes de març-2019 la segona ronda del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte per la vostra Àrea Bàsica.  Durant el mes d'abril es farà l'enviament d'una carta a tots els veïns i veïnes del municipi d'edats compreses entre 50 i 69 anys per convidar-los a fer-se una prova molt senzilla a casa. Es tracta de recollir una petita mostra de femta per analitzar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista.

 

Procediment

El procediment és molt simple. Els veïns i veïnes que hagin rebut la carta hauran de dirigir-se a una de les farmàcies adherides al programa, entregar la carta i a continuació el farmacèutic/ca li donarà la prova per recollir la mostra de femta.  Un cop recollida la mostra de femta a casa, s'haurà de tornar la prova a la farmàcia.

Un cop analitzada pel laboratori es comunicarà el resultat final per correu o bé per telèfon. En cas que la prova sortís positiva, s'oferirà la possibilitat de fer una colonoscòpia per descartar cap lesió en el còlon o recte.

 

La detecció precoç és important

 

El càncer de còlon i recte és el més freqüent en el conjunt dels homes i dones a Catalunya i suposa la segona causa de mort per càncer a Catalunya.

L'objectiu principal del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte és detectar lesions preneoplàsiques anomenades pòlips i càncers en estadi precoç, que tindran un millor tractament i més bon pronòstic.

 

La participació en aquest programa és voluntària.

 

 

CAMPANYA SÓC RESPONSABLE

Identificar i esterilitzarel teu animal és beneficiós

  • Per a tu: perquè t'estalviaràs molèsties i diners en el futur.
  • Per al teu animal: perquè gaudirà de millor salut física i psicològica.
  • Per a l'espècie canina i felina: perquè ajudaràs a mantenir el control de la població i a disminuir els abandonaments.
  • Per a les entitats protectores: perquè ajudaràs a disminuir l'entrada d'animals als refugis i centres d'acollida.
  • Per a la societat: perquè els animals abandonats poden representar un perill per a ells mateixos i per a les persones, perquè la gestió dels abandonaments genera despesa pública, perquè fomentar el respecte envers els éssers vius ens dignifica com a persones.

Els propietaris d'animals s'han d'inscriure en la nostra web socresponsable.org i així accedir a la identificació i esterilització dels seus animals de companyia als preus màxims establerts per la Fundació.

 

DEIXALLERIA MÒBIL

EL PRIMER I TERCER DISSABTE DE CADA MES , DE LES 12:30 A LES 14:00  A L'AVINGUDA PERE TARRÉS .

Els dies festius no hi haurà servei.

DOCUMENTACIÓ SANT LLOGARI 2

Documentació relativa a l'edifici situat al carrer Sant Llogari 2 de Monistrol de Calders

Vincles ràpids

Agenda

Tots els actes | rss

5 juny

SOL AMB LA LLUNA

LA COMPANYIA SGRATTA PRESENTA Sol amb la lluna Dimecres, 5 de junya les 11.30h Pavelló municipal Públic familiar  ...

5 Juny 2019 de les 11:30h a les 13:00h

Butlletí digital

Cada setmana rebràs un e-mail amb un resum de l'actualitat del municipi.

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona