Accés directe a: cercador, continguts

DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE PEÓ DE BRIGADA D’OBRES VACANT DEL MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL INTERÍ

 

L'objecte del present  procés de selecció és la contractació per part de l'Ajuntament de Monistrol de Calders d'un/a treballador/a per realitzar les funcions pròpies de la categoria de peó brigada municipal d'obra, amb un contracte laboral interí, que finalitzarà en el moment que la legislació vigent permeti fer l'oferta pública d'ocupació.

 

Les instàncies sol·licitants hauran de ser presentades de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament de Monistrol de Calders (Carrer de la Vinya núm. 9) des del dia 5 fins el dia 26 d’octubre de 2015 davant del registre general de l’Ajuntament.

Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

a) Currículum vitae de l’aspirant

b) Fotocòpia compulsada del DNI o passaport

c) Certificat d’empadronament

d) Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

e) Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, el quals hauran de ser originals o còpies compulsades.

f) Còpia confrontada del carnet de conduir B o superior.

 

 

Notícies

Totes les notícies | rss

1 Octubre 2015 FORMACIÓ CONSORCI DEL MOIANÈS

18 Setembre 2015 ZONA WIFI

L'Ajuntament informa

Tots els anuncis

24 Setembre 2015 PLE SESSIÓ ORDINÀRIA

Vincles ràpids

Agenda

Tots els actes | rss

22 octubre

Oficina d' informació al consumidor

L'oficina mòbil d'informació al consumidor  atendrà, de forma gratuïta i personalitzada , les consultes i oferirà informació i assessorament...

22 Octubre 2015 de les 12:00h a les 13:00h

Butlletí digital

Cada setmana rebràs un e-mail amb un resum de l'actualitat del municipi.

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona