Accés directe a: cercador, continguts

POSA'T EN FORMA TEMPORADA 2016-2017

BASES PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LES FAMÍLIES PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES, COLÒNIES, SORTIDES I MATERIAL ESCOLAR

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 14 de setembre de 2016, va aprovar les bases per la concessió d'ajuts a famílies per la realització d'activitats esportives, colònies, sortides i material escolar.

L'objecte de la convocatòria és establir les bases reguladores per la concessió d'ajuts a les famílies del municipi de Monistrol de Calders amb infants que cursin de P3 a 4art ESO per la realització de sortides i colònies escolars, activitats extraescolars esportives i material escolar.  Aquestes bases les facilita l'Ajuntament a les famílies, i es poden recollir també a les oficines del Consistori, o descarregar-les de la pàgina web municipal monistroldecalders.cat. També estaran exposades a la cartellera municipal i de l'Escola.

El termini per a presentar les sol·licituds d'ajut a l'Ajuntament anirà del dimarts dia 20 de setembre del 2016 i finalitzarà el dia 30 de setembre del 2016  a les 13'00 hores.

Les instàncies de sol·licitud s'han de presentar a les oficines de l'Ajuntament i  hauran d'anar acompanyades de la  documentació següent:

-    Volant de convivència

-    Fotocòpia del  Llibre de família

-    Declaració de la renda de l'exercici de l'any anterior del pare i la mare o certificat d'imputacions d'Hisenda. (en el cas de situacions actuals  molt diferents a les de l'any en curs caldrà adjuntar les 4 últimes nòmines i l'informe de vida laboral o bé                      aquella documentació que es cregui oportuna per justificar aquesta nova situació econòmica)

-   Rebuts de la hipoteca o lloguer i contracte, si es dóna el cas.

-   Certificat de disminució, si es dóna el cas

-   Títol o certificat de família nombrosa i/o monoparental, si es dóna el cas.

 

Monistrol de Calders a 19 de setembre del 2016

 

HORARI OCTUBRE

Notícies

Totes les notícies | rss

15 Març 2016 ESTACIÓ METEOROLÒGICA

18 Desembre 2015 DEIXALLERIA MÒBIL

L'Ajuntament informa

Tots els anuncis

26 Setembre 2016 CONVOCATÒRIA PLE DIA 29 DE SETEMBRE DE 2016

Vincles ràpids

Agenda

Tots els actes | rss

No s'ha trobat cap acte.

Butlletí digital

Cada setmana rebràs un e-mail amb un resum de l'actualitat del municipi.

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona