Accés directe a: cercador, continguts

DEIXALLERIA MÒBIL

EL PRIMER I TERCER DISSABTE DE CADA MES , DE LES 12:30 A LES 14:00  A L'AVINGUDA PERE TARRÉS .

Els dies festius no hi haurà servei.

SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE DUES PLACES DE PEÓ DE SUPORT A LA BRIGADA D’OBRES I AL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL AMB UN PLA D’OCUPACIÓ PER AL MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS , DURADA VUIT MESOS

 

ANUNCI

 

DEL PROCÉS  DE  SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE DUES PLACES  DE PEÓ DE SUPORT A LA  BRIGADA D'OBRES I AL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL   AMB UN PLA D'OCUPACIÓ PER AL  MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS , DURADA VUIT  MESOS

L'objecte del present procés de selecció és la contractació per part de l'Ajuntament de Monistrol de Calders de :

1)    DOS  treballadors/res per a realitzar les funcions pròpies de la categoria de peó de brigada d'obra, amb un contracte laboral de plans d'ocupació per al municipi de Monistrol de Calders. La jornada laboral serà 40 hores setmanals, de dilluns a diumenge, durant el període de VUIT mesos. que s'iniciarà el dia 4 de juny de 2018.

El salari a percebre serà de 1.200'00.- euros  bruts mensuals.

Les bases d'aquest procés de selecció les podeu recollir a l'Ajuntament  a partir del dia 3 de maig de 2018,  les podeu trobar a la pàgina web municipal monistroldecalders.cat i a la cartellera municipal .

El termini per a presentar la instància a l'Ajuntament per prendre part en aquesta selecció finalitza el dia 23 de maig  de 2018  a les 13'00 hores.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades de la  documentació següent:

 

a)     Currículum vitae  de l'aspirant

b)     Fotocòpia compulsada del DNI o passaport

c)     Certificat d'empadronament

d)     Justificants acreditatius dels mèrits al·legats. Els justificants hauran de ser originals o còpies compulsades.

e)     Còpia confrontada del carnet de conduir B o superior.

 

Monistrol de Calders 3 de maig  de  2018.

 

SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE DUES PLACES PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE LES PISCINES MUNICIPALS (INCLÒS EL SERVEI DE BAR) AMB UN PLA D’OCUPACIÓ PER AL MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS , DURADA TRES MESOS

 

ANUNCI

 

DEL PROCÉS  DE  SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE DUES PLACES  PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE LES PISCINES MUNICIPALS (INCLÒS EL SERVEI DE BAR)   AMB UN PLA D'OCUPACIÓ PER AL  MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS , DURADA TRES MESOS

L'objecte del present procés de selecció és la contractació per part de l'Ajuntament de Monistrol de Calders de :

1)      DOS treballadors/es per a realitzar les funcions pròpies de les instal·lacions de les piscines municipals, amb el control d'accés al recinte, gestió del bar que hi ha a les instal·lacions,  i neteja del recinte, amb un contracte laboral de plans d'ocupació per al municipi de Monistrol de Calders. La jornada laboral serà 40 hores setmanals,  de dilluns a diumenge, durant el període de TRES MESOS , que s'iniciarà el dia 18 de juny de 2018.

El salari a percebre serà de 1037'12.- euros  bruts mensuals.

Les bases d'aquest procés de selecció les podeu recollir a l'Ajuntament  a partir del dia 3 de maig de 2018,  les podeu trobar a la pàgina web municipal monistroldecalders.cat i a la cartellera municipal .

El termini per a presentar la instància a l'Ajuntament per prendre part en aquesta selecció finalitza el dia 23 de maig  de 2018  a les 13'00 hores.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades de la  documentació següent:

a)     Currículum vitae  de l'aspirant

b)     Fotocòpia compulsada del DNI o passaport

c)     Certificat d'empadronament

d)    Justificants acreditatius dels mèrits al·legats. Els justificants hauran de ser originals o còpies compulsades

e)    Fotocòpia d'estar inscrits a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

 

Monistrol de Calders  3 de maig de 2018.

 

PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE JARDINER/A I DE SUPORT A LES TASQUES DE LA BRIGADA D'OBRES MUNICIPAL

ANUNCI

DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE JARDINER/A I DE  SUPORT A LES TASQUES DE LA  BRIGADA D'OBRES MUNICIPAL   AMB UN PLA D'OCUPACIÓ PER AL  MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS,  DURADA CINC MESOS.

L'objecte del present procés de selecció és la contractació per part de l'Ajuntament de Monistrol de Calders de :

1)    UN treballador/ra per realitzar les funcions pròpies de la categoria de jardiner  i de suport al servei de la brigada d'obres, amb un contracte laboral de plans d'ocupació pel municipi de Monistrol de Calders. La jornada laboral serà 30 hores setmanals, de dilluns a diumenge, durant el període de CINC mesos. Que s'iniciarà el dia 4 de juny de 2018.

El salari a percebre serà de  712'50.- euros  bruts mensuals.

Les bases d'aquest procés de selecció les podeu recollir a l'Ajuntament  a partir del dia 11 de maig de 2018,  les podeu trobar a la pàgina web municipal monistroldecalders.cat i a la cartellera municipal .

El termini per a presentar la instància a l'Ajuntament per prendre part en aquesta selecció finalitza el dia 25 de maig  de 2018  a les 13'00 hores.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades de la  documentació següent:

a)     Currículum vitae  de l'aspirant

b)     Fotocòpia compulsada del DNI o passaport

c)     Certificat d'empadronament

d)     Justificants acreditatius dels mèrits al·legats. Els justificants hauran de ser originals o còpies compulsades.

e)     Còpia confrontada del carnet de conduir B o superior.

Monistrol de Calders 10 de maig  de  2018.

 

HORARIS CONSULTORI MAIG

HORARIS

Notícies

Totes les notícies | rss

15 Març 2016 ESTACIÓ METEOROLÒGICA

18 Setembre 2015 ZONA WIFI

Vincles ràpids

Agenda

Tots els actes | rss

No s'ha trobat cap acte.

Butlletí digital

Cada setmana rebràs un e-mail amb un resum de l'actualitat del municipi.

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona