Tràmit de documentació d’autoritzacions per a encendre foc

Dilluns, 11 de març de 2013 a les 00:00

El proper dia 15 de març de 2013 començarà el període de prohibició d'encendre foc en els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta.

En cas de necessitat, per poder realitzar qualsevol activitat amb risc d'incendi forestal que hi hagi la utilització de foc, caldrà la corresponent autorització del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). (Decret 64/1995).

Per tal d'homogeneïtzar els criteris per atorgar les autoritzacions corresponents, cal establir unes normes generals de funcionament, principalment alhora de requerir la documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud.

Així, a partir del 15 de març fins al 15 d'octubre de 2013, les sol·licituds d'autorització per encendre foc caldrà que compleixin els requisits següents:

  • Caldrà presentar les sol·licituds per encendre foc amb una antelació mínima de 10 dies a l'inici del foc, presentada al registre del DAAM, c/ Prudenci Comellas, 4-6 de Manresa. Horari de registre: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
  • Les sol·licituds de focs d'esbarjo (calçotades, costellades, arrosades, etc.) queden prohibides als particulars.
  • Els focs d'esbarjo que es sol·licitin per entitats, associacions o assimilables, legalment registrades, podran demanar aquest tipus d'activitat, sempre que la sol·licitud vagi acompanyada d'un escrit de l'Ajuntament de la població on es vulgui realitzar el foc, on indiqui que NO existeix cap impediment per part de l'Ajuntament per realitzar l'esmentada activitat.
  • Si la sol·licitud la realitza directament l'Ajuntament, no caldrà aquesta part del tràmit.
  • Qualsevol sol·licitud que es presenti, s'hi farà constar els mitjans d'extinció de què es disposa, i obligatòriament un número de telèfon mòbil, per poder avisar en cas de denegació de l'autorització per situacions meteorològiques adverses.
Darrera actualització: 02.12.2019 | 10:26