Notícies

En aquest apartat podeu trobar les notícies d'actualitat. Si voleu consultar notícies anteriors, podeu accedir a l'Hemeroteca i filtrar els actes del tipus "Notícies". Per fer-ho, podeu fer servir els filtres amb els selectors de la columna dreta de la pàgina.

 • cartell Estat d'exepcionalitat per sequera 24/05/2023

  L’Agència Catalana de l’Aigua ha decretat l’entrada a l’estat d’excepcionalitat per sequera.Resulta imprescindible adoptar mesures per intensificar l’estalvi i optimitzar els recursos i consums. L’estalvi d’excepcionalitat implica la reducció d’aigua en diferents usos i la limitació a 230 litres per habitant i dia

 • Bases per a la concessió d'ajuts per casals de lleure municipal esportiu a alumnes de famílies amb necessitats socioeconòmiques 2023 19/05/2023

  Les podreu consultar a la pàgina web municipal: monistroldecalders.cat i/o recollir-les a les oficines municipals. El termini per presentar la documentació del 22 de maig del 2023 al 9 de juny 2023 a les 13:00h.

 • CARTELL PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE 24/04/2023

  Durant aquest mes s'està fent l'enviament d'una carta a tots els veïns i veïnes del municipis que formen part de l'Àrea Bàsica d'Artés i d'edats compreses entre els 50 i els 69 anys per convidar-los a fer-se una prova molt senzilla a casa.Els veïns i veïnes que hagin rebut la carta hauran de dirigir-se a una de les farmàcies adherides al programa, entregar la carta .

 • Convocatòria subvencions pagament lloguer per l'any 2023 20/04/2023

  Convocatòria subvencions pagament lloguer per l'any 2023 - Agència de l'habitatge de Catalunya

  Per persones que a data 22/03/2023:

  Tinguin 35 anys o menys: es poden presentar sol·licituds des del 23 de març fins el 5 d'abril de 2023

  Tinguin de 36 anys a 64 anys: es poden presentar sol·licituds des de l'11 d'abril fins el 12 de maig de 2023

  Tinguin 65 anys o més: es poden presentar sol·licituds des de l'11 d'abril fins el 12 de maig de 2023

  Es poden presentar les sol·licituds on line a:

  https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/

  https://web.gencat.cat/ca/tramits

  o presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge del Moianès. Per més informació: OLH Moianes: 93 830 14 18

 • PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A PEÓ DE SUPORT A LA BRIGADA D’OBRES 11/04/2023

  L’objecte del present procés de selecció és la contractació per part de l’Ajuntament de Monistrol de Calders d’UN treballador/a per a realitzar les funcions pròpies de la categoria de peó de brigada d’obra, amb un contracte laboral de plans d’ocupació, finançat per la Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis, per al municipi de Monistrol de Calders, en règim de laboral temporal. La jornada laboral serà 37’5 hores setmanals, de dilluns a diumenge, repartides en funció de les necessitats, durant el període de SIS MESOS, que s’iniciarà el mes de maig/juny de 2023.  Les bases d’aquest procés de selecció les podeu trobar a la pàgina web municipal monistroldecalders.cat , a les oficines municipals i a la cartellera.
  El termini per a presentar la instància a l’Ajuntament per prendre part en aquesta selecció s’inicia el dia 11 d’abril i finalitza el dia 25 d’abril de 2023 a les 13’00 hores.

 • CARTELL I JOCS FLORALS SANT JORDI 2023 - MONISTROL DE CALDERS Concurs de Relats Curts i de Dibuix Infantil 27/03/2023
  1. OBJECTE DE LES BASES

  La 1a. edició dels Jocs Florals de Sant Jordi de l’any 2023 a Monistrol de Calders és un concurs literari de relats curts i de dibuix infantil categoritzat per edats.

  Amb aquests Jocs Florals es vol donar valor a la cultura i tradicions catalanes així com la importància de la celebració de la Diada de Sant Jordi tant nostrada a Catalunya. Tanmateix, es vol fomentar la participació a aquest concurs, tant dels infants com de les persones adultes, a través de l’escriptura, la creativitat pictòrica i l’hàbit a la lectura.

  1. CATEGORIES DELS JOCS FLORALS

  Els Jocs Florals tenen 3 categories de relat curt i 1 de dibuix.

  A-Categoria adulta: A partir de 18 anys.

  B-Categoria jove: D’entre 13 i 17 anys (a partir de 1r d’ESO).

  C-Categoria infantil (amb dues subcategories): De 1r fins a 3r de primària i de 4rt fins a 6è de primària.

  D-Categoria infantil de dibuix: D’i0 fins a 6è, (amb 3 subcategories): d’i0 a i5, de 1r a 3r i de 4t a 6è

  1. TEMÀTICA:

  El tema de les obres és “Capgirem la llegenda de Sant Jordi”.

  Per a les categories A (adult) i B (jove) la temàtica també pot ser lliure.

   

 • CARTELL 31a CAMINADA POLULAR MONISTROL DE CALDERS 22/03/2023

  INFORMACIÓ GENERAL

  Data: 10 d’abril de 2023 (dilluns de Pasqua) 

  Sortida: de 8:00 a 2/4 de 9 al Camp de Futbol, on s’adaptarà una zona per a aparcament, que s’indicarà oportunament.

  Inscripcions anticipades a través de inscripcions.cat fins el dia 06/04/2023

  Preus: Federats 9€ - No Federats 11€ - nascuts a partir del 2012 5€

  Inscripció el mateix dia de la caminada: de 2/4 de 8 a 1/4 de 9 al Camp de Futbol de la Monistrolenca.

  Federats 11€/ No Federats 13€/ nascuts a partir del 2012 6€ . 

  Amb el preu de la inscripció van incloses:

  Entrepà de botifarra (també opció vegetariana), vi, cafè, fruita, suc de llimona, xocolata i aperitiu, així com un regal per a ca da participant.

  Hi haurà dos recorreguts, un de curt d,12km i un de llarg de 15 km.

  Hi haurà un màxim de 250 participants.

  Hem preparat una caminada, si algú desitja fer el recorregut corrent  no se li pot assegurar que trobi els avituallaments oberts.

  Ni l’organització ni la propietat per on passa la caminada, no es fan responsables dels accidents que els participants puguin ocasionar o patir durant el recorregut, no obstant es vetllarà en tot moment perquè no hi hagi cap problema.

  PER A UNA BONA GESTIÓ DE RESIDUS, L’0RGANITZACIÓ INDICA QUE CADASCÚ ES PORTI EL SEU PROPI GOT, EVITANT AIXÍ ACUMULACIONS DE PLÀSTIC INNECESSÀRIES 

  INSCRIPCIÓ CAMINADA

 • CARTELL INFORMACIÓ VOLTA CICLISTA  A CATALUNYA 17/03/2023

  📣📣📣 *PROPER DIJOUS 23 MARÇ* - *PAS DE LA VOLTA CICLISTA  A CATALUNYA PER MONISTROL**📣📣📣

  Enguany la 4a. Etapa de la Volta tindrà pas pel nostre municipi.

  Horaris orientatius de pas de ciclistes per Monistrol de 16h a 16:30h

  Talls de carretera: B-124 quedarà tallada "probablement" cap a les 15:30h

  Més informació :https://www.voltacatalunya.cat/ca/ruta-general

 • Avanç de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de la Urbanització Sector 3 Masia del Solà 31/01/2023

  La urbanització la Masia del Solà, ha estat objecte de diverses intervencions urbanístiques, que a dia d’avui no han trobat una solució concreta i viable.

  Tot indica que per poder ordenar urbanísticament l’àmbit convé reduir el sòl urbanitzable i classificar una part molt important del seu sòl com a no urbanitzable, reservant exclusivament el procés urbanitzador a les dues àrees de l’àmbit.

  Per tal d’establir aquesta nova ordenació cal la Modificació Puntual del PGOU.

  Per donar compliment a la normativa, s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

  a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

  b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

  c) Els objectius de la norma.

  d) Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores. 

  La ciutadania que així ho consideri, poden fer arribar les seves opinions i aportacions, mitjançant instància genèrica, que a l’apartat d’exposició tingui el següent text: Aportacions a la consulta de l’avanç de modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Urbanització Sector 3 Masia del Solà. La instància es presentarà a l’ajuntament a través de la pàgina web o presencialment a l’ajuntament de Monistrol de Calders de dilluns a divendres de 10 a 13:45. 

   

   

   

 • GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2021 25/11/2022

  L'Ajuntament  de Monistrol de Calders rebrà un ajut per import de 28080,62€ per la realització d'actuacions puntuals i construcció d'obra civil i/o bioenginyeria per la construcció i manteniment de vials, millora del ferm al camí de Monistrol de Calders a Castellterçol i tram formigonat al camí Pla de Trullàs , amb el suport del Programa FEADER .

 • SUBVENCIONS A ENTITATS i ASSOCIACIONS, PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS i PROJECTES D’INTERÈS PER AL MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS DE L’EXERCICI 2022 14/11/2022

  Concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats sense ànim de lucre que duguin a terme activitats al terme municipal de Monistrol de Calders que tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat publica o de promoció d'una finalitat publica.

  El termini de presentació de sol·licituds va del dia 7 de novembre de 2022, a les 13’00 hores del dia 25 de novembre de 2022.

 • CARTELL FORMA'T AL MOIANÈS 14/10/2022

  ALFABETITZACIÓ DIGITAL : INICIACIÓ ALA INFPORMÀTICA 

  DEL 24 D'OCUBRE AL 19 DE DESEMBRE DE 4 A 7 DE LA TARDA  A MONISTROL DE CALDERS 

  INSCRIPCIONS : 938301418 / FORMACIÓ@CONSORCIDELMOIANES.CAT

 • CARTELL INFORMACIÓ LLEI ESTATAL CREMA DE RESTES VEGETALS 14/10/2022

  Ja no s'expediran comunicats i caldrà demanar autorització a Generalitat.

  El passat mes d'abril de 2022 el Govern central va aprovar la nova Llei 07/2022 de 8 d'abril de residus i sols contaminats per a una economia circular.

  1-. Pel què fa a la crema de restes vegetals (restes de l’hort, restes de poda, marges..) i en compliment de la normativa estatal, donat que ara passen a tenir consideració de RESIDUS ORGÀNICS, NO està permès encendre foc per aquest tipus d’activitats. Únicament es podrà demanar autorització per raons de caràcter fitosanitari (plagues, malalties..) o amb l’objecte de prevenir incendis forestals, degudament justificat. Aquesta autorització de crema serà per a una data i hora concreta, que s'haurà d'indicar a la sol·licitud. No es podrà realitzar la crema si no es compta amb l'autorització per part de la Generalitat.

  2-. Pel què fa a focs d’esbarjo es continuarà fent servir el model de Comunicació (del 16/10 al 14/03), el qual l’hauran de presentar presencialment a l'oficina del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a  Manresa(Carrer de Prudenci Comellas, 6 baixos 08242 Manresa  tel 93 872 42 24) o telemàticament a través de petició genèrica a la web del GENCAT.

  Hi ha prevista una modificació de la Llei que entraria en vigor a principis de l’any 2023, però de moment la normativa en vigor és la que hem exposat.

  Al trípctic adjunt es detalla com es poden tractar les restes vegetals endavant, així com enllaços interactius als diferents tràmits.

Darrera actualització: 06.04.2022 | 08:21
Darrera actualització: 06.04.2022 | 08:21