Avisos
 • HORARI HORARI CONSULTORI DESEMBRE 29.11.2022

  Els dies: 5, 12, 13, 19 i 20 de desembre no hi haurà servei de metge al consultori de Monistrol de Calders
  Queden coberts amb els serveis d’infermeria i d’atenció a l’usuari.

Més avisos
Notícies

.

 • GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2021 25.11.2022

  L'Ajuntament  de Monistrol de Calders rebrà un ajut per import de 28080,62€ per la realització d'actuacions puntuals i construcció d'obra civil i/o bioenginyeria per la construcció i manteniment de vials, millora del ferm al camí de Monistrol de Calders a Castellterçol i tram formigonat al camí Pla de Trullàs , amb el suport del Programa FEADER .

 • SUBVENCIONS A ENTITATS i ASSOCIACIONS, PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS i PROJECTES D’INTERÈS PER AL MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS DE L’EXERCICI 2022 14.11.2022

  Concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats sense ànim de lucre que duguin a terme activitats al terme municipal de Monistrol de Calders que tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat publica o de promoció d'una finalitat publica.

  El termini de presentació de sol·licituds va del dia 7 de novembre de 2022, a les 13’00 hores del dia 25 de novembre de 2022.

 • CARTELL FORMA'T AL MOIANÈS 14.10.2022

  ALFABETITZACIÓ DIGITAL : INICIACIÓ ALA INFPORMÀTICA 

  DEL 24 D'OCUBRE AL 19 DE DESEMBRE DE 4 A 7 DE LA TARDA  A MONISTROL DE CALDERS 

  INSCRIPCIONS : 938301418 / FORMACIÓ@CONSORCIDELMOIANES.CAT

 • CARTELL INFORMACIÓ LLEI ESTATAL CREMA DE RESTES VEGETALS 14.10.2022

  Ja no s'expediran comunicats i caldrà demanar autorització a Generalitat.

  El passat mes d'abril de 2022 el Govern central va aprovar la nova Llei 07/2022 de 8 d'abril de residus i sols contaminats per a una economia circular.

  1-. Pel què fa a la crema de restes vegetals (restes de l’hort, restes de poda, marges..) i en compliment de la normativa estatal, donat que ara passen a tenir consideració de RESIDUS ORGÀNICS, NO està permès encendre foc per aquest tipus d’activitats. Únicament es podrà demanar autorització per raons de caràcter fitosanitari (plagues, malalties..) o amb l’objecte de prevenir incendis forestals, degudament justificat. Aquesta autorització de crema serà per a una data i hora concreta, que s'haurà d'indicar a la sol·licitud. No es podrà realitzar la crema si no es compta amb l'autorització per part de la Generalitat.

  2-. Pel què fa a focs d’esbarjo es continuarà fent servir el model de Comunicació (del 16/10 al 14/03), el qual l’hauran de presentar presencialment a l'oficina del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a  Manresa(Carrer de Prudenci Comellas, 6 baixos 08242 Manresa  tel 93 872 42 24) o telemàticament a través de petició genèrica a la web del GENCAT.

  Hi ha prevista una modificació de la Llei que entraria en vigor a principis de l’any 2023, però de moment la normativa en vigor és la que hem exposat.

  Al trípctic adjunt es detalla com es poden tractar les restes vegetals endavant, així com enllaços interactius als diferents tràmits.

 • Procés de selecció per a la provisió d'una plaça interina de tècnic/a de dinamització comunitària de Monistrol de Calders i creació d'una borsa de treball 14.09.2022

  L’objecte del present procés de selecció és la contractació per part de l’Ajuntament de Monistrol de Calders d’un/a tècnic/a mitjana de dinamització comunitària, en règim contracte laboral interí, amb una jornada de 30 hores setmanals de dilluns a divendres, d’una durada màxima de 3 anys que s’iniciarà el mes d’octubre de 2022.

  Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

  1. Currículum de l’aspirant

  2. Fotocòpia del DNI

  3. Fotocòpia del títol acadèmic  

  4. Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs. El tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit. Caldrà aportar contractes de treball, nomenaments i informe de “vida laboral” expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social i/o certificats de serveis prestats en cas de tenir experiències en l’Administració pública.

  5. Adaptacions necessàries que es creguin adients per realitzar les proves en el supòsit de persones disminuïdes.

  6. Certificat de suficiència de Català i que correspon al “certificat C1 o superior” de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts com a equivalents.

  7. Designació d’una adreça de correu electrònic on es puguin realitzar les comunicacions i notificacions.

Més notícies
Rutes pel Moianès
 • Mapa Mapa de les rutes de senderisme

  En aquest mapa, podem trobar 8 itineraris que passen per la majoria dels llocs emblemàtics del terme municipal de Monistrol de Calders.

  • Es pot descarregar en format pdf (document adjunt).
  • Es pot demanar en format paper a l'Ajuntament o al Punt d'Informació turística (Plaça de la Pedrera, s/n).
Més rutes
On som...