Comissions

Comissió Especial de Comptes

La Presidència de la Comissió Especial de Comptes correspon a l’Alcaldia, essent substituïda, en cas d’absència, pel Conseller Primer i/o pel Conseller Segon.

La Comissió Especial de Comptes estarà integrada, a més, per un representant de cada grup municipal designat per aquest, en aplicació del criteri de vot ponderat, podent nomenar cada Grup els membres suplents que consideri.

La Comissió Especial de Comptes està composta pels regidors següents:

 • Grup Polític Municipal Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista
  • President: Ramon Vancells Casacuberta
  • Titular: Laura Pujadas Trullàs
  • Suplent: Aida Coca Sánchez
 • Grup Polític Municipal Junts per Monistrol de Calders
  • Titular: Valentí Prat San Andrés
  • Suplent: Arturo Argelaguer Martínez
 • Secretari-interventor: El que ho sigui de la Corporació o funcionari en qui delegui.

El sistema de vot de la Comissió Especial de Comptes és ponderat en funció del nombre de regidors de cada grup en el Ple de la Corporació.

Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:33
Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:33