Notícies

En aquest apartat podeu trobar les notícies d'actualitat. Si voleu consultar notícies anteriors, podeu accedir a l'Hemeroteca i filtrar els actes del tipus "Notícies". Per fer-ho, podeu fer servir els filtres amb els selectors de la columna dreta de la pàgina.

 • CARTELL I JOCS FLORALS SANT JORDI 2023 - MONISTROL DE CALDERS Concurs de Relats Curts i de Dibuix Infantil 27 de març de 2023
  1. OBJECTE DE LES BASES

  La 1a. edició dels Jocs Florals de Sant Jordi de l’any 2023 a Monistrol de Calders és un concurs literari de relats curts i de dibuix infantil categoritzat per edats.

  Amb aquests Jocs Florals es vol donar valor a la cultura i tradicions catalanes així com la importància de la celebració de la Diada de Sant Jordi tant nostrada a Catalunya. Tanmateix, es vol fomentar la participació a aquest concurs, tant dels infants com de les persones adultes, a través de l’escriptura, la creativitat pictòrica i l’hàbit a la lectura.

  1. CATEGORIES DELS JOCS FLORALS

  Els Jocs Florals tenen 3 categories de relat curt i 1 de dibuix.

  A-Categoria adulta: A partir de 18 anys.

  B-Categoria jove: D’entre 13 i 17 anys (a partir de 1r d’ESO).

  C-Categoria infantil (amb dues subcategories): De 1r fins a 3r de primària i de 4rt fins a 6è de primària.

  D-Categoria infantil de dibuix: D’i0 fins a 6è, (amb 3 subcategories): d’i0 a i5, de 1r a 3r i de 4t a 6è

  1. TEMÀTICA:

  El tema de les obres és “Capgirem la llegenda de Sant Jordi”.

  Per a les categories A (adult) i B (jove) la temàtica també pot ser lliure.

   

 • CARTELL 31a CAMINADA POLULAR MONISTROL DE CALDERS 22 de març de 2023

  INFORMACIÓ GENERAL

  Data: 10 d’abril de 2023 (dilluns de Pasqua) 

  Sortida: de 8:00 a 2/4 de 9 al Camp de Futbol, on s’adaptarà una zona per a aparcament, que s’indicarà oportunament.

  Inscripcions anticipades a través de inscripcions.cat fins el dia 06/04/2023

  Preus: Federats 9€ - No Federats 11€ - nascuts a partir del 2012 5€

  Inscripció el mateix dia de la caminada: de 2/4 de 8 a 1/4 de 9 al Camp de Futbol de la Monistrolenca.

  Federats 11€/ No Federats 13€/ nascuts a partir del 2012 6€ . 

  Amb el preu de la inscripció van incloses:

  Entrepà de botifarra (també opció vegetariana), vi, cafè, fruita, suc de llimona, xocolata i aperitiu, així com un regal per a ca da participant.

  Hi haurà dos recorreguts, un de curt d,12km i un de llarg de 15 km.

  Hi haurà un màxim de 250 participants.

  Hem preparat una caminada, si algú desitja fer el recorregut corrent  no se li pot assegurar que trobi els avituallaments oberts.

  Ni l’organització ni la propietat per on passa la caminada, no es fan responsables dels accidents que els participants puguin ocasionar o patir durant el recorregut, no obstant es vetllarà en tot moment perquè no hi hagi cap problema.

  PER A UNA BONA GESTIÓ DE RESIDUS, L’0RGANITZACIÓ INDICA QUE CADASCÚ ES PORTI EL SEU PROPI GOT, EVITANT AIXÍ ACUMULACIONS DE PLÀSTIC INNECESSÀRIES 

  INSCRIPCIÓ CAMINADA

 • CARTELL INFORMACIÓ VOLTA CICLISTA  A CATALUNYA 17 de març de 2023

  📣📣📣 *PROPER DIJOUS 23 MARÇ* - *PAS DE LA VOLTA CICLISTA  A CATALUNYA PER MONISTROL**📣📣📣

  Enguany la 4a. Etapa de la Volta tindrà pas pel nostre municipi.

  Horaris orientatius de pas de ciclistes per Monistrol de 16h a 16:30h

  Talls de carretera: B-124 quedarà tallada "probablement" cap a les 15:30h

  Més informació :https://www.voltacatalunya.cat/ca/ruta-general

 • Avanç de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de la Urbanització Sector 3 Masia del Solà 31 de gener de 2023

  La urbanització la Masia del Solà, ha estat objecte de diverses intervencions urbanístiques, que a dia d’avui no han trobat una solució concreta i viable.

  Tot indica que per poder ordenar urbanísticament l’àmbit convé reduir el sòl urbanitzable i classificar una part molt important del seu sòl com a no urbanitzable, reservant exclusivament el procés urbanitzador a les dues àrees de l’àmbit.

  Per tal d’establir aquesta nova ordenació cal la Modificació Puntual del PGOU.

  Per donar compliment a la normativa, s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

  a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

  b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

  c) Els objectius de la norma.

  d) Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores.  

  La ciutadania que així ho consideri, poden fer arribar les seves opinions i aportacions, mitjançant instància genèrica, que a l’apartat d’exposició tingui el següent text: Aportacions a la consulta de l’avanç de modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Urbanització Sector 3 Masia del Solà. La instància es presentarà a l’ajuntament a través de la pàgina web o presencialment a l’ajuntament de Monistrol de Calders de dilluns a divendres de 10 a 13:45. 

   

   

   

 • CARTELL CALENDARI 2023 27 de desembre de 2022
 • CARTELL PROGRAMA ACTES NADAL 2022 23 de desembre de 2022
 • GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2021 25 de novembre de 2022

  L'Ajuntament  de Monistrol de Calders rebrà un ajut per import de 28080,62€ per la realització d'actuacions puntuals i construcció d'obra civil i/o bioenginyeria per la construcció i manteniment de vials, millora del ferm al camí de Monistrol de Calders a Castellterçol i tram formigonat al camí Pla de Trullàs , amb el suport del Programa FEADER .

 • SUBVENCIONS A ENTITATS i ASSOCIACIONS, PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS i PROJECTES D’INTERÈS PER AL MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS DE L’EXERCICI 2022 14 de novembre de 2022

  Concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats sense ànim de lucre que duguin a terme activitats al terme municipal de Monistrol de Calders que tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat publica o de promoció d'una finalitat publica.

  El termini de presentació de sol·licituds va del dia 7 de novembre de 2022, a les 13’00 hores del dia 25 de novembre de 2022.

 • CARTELL FORMA'T AL MOIANÈS 14 d'octubre de 2022

  ALFABETITZACIÓ DIGITAL : INICIACIÓ ALA INFPORMÀTICA 

  DEL 24 D'OCUBRE AL 19 DE DESEMBRE DE 4 A 7 DE LA TARDA  A MONISTROL DE CALDERS 

  INSCRIPCIONS : 938301418 / FORMACIÓ@CONSORCIDELMOIANES.CAT

 • CARTELL INFORMACIÓ LLEI ESTATAL CREMA DE RESTES VEGETALS 14 d'octubre de 2022

  Ja no s'expediran comunicats i caldrà demanar autorització a Generalitat.

  El passat mes d'abril de 2022 el Govern central va aprovar la nova  Llei 07/2022 de 8 d'abril de residus i sols contaminats per a una economia circular.

  1-. Pel què fa a la crema de restes vegetals (restes de l’hort, restes de poda, marges..) i en compliment de la normativa estatal,  donat que ara passen a tenir consideració de RESIDUS ORGÀNICS, NO està permès  encendre foc per aquest tipus d’activitats. Únicament es podrà demanar autorització per raons de caràcter fitosanitari (plagues, malalties..) o amb l’objecte de prevenir incendis forestals, degudament justificat. Aquesta autorització de crema serà per a una data i hora concreta, que s'haurà d'indicar a la sol·licitud. No es podrà realitzar la crema si no es compta amb l'autorització per part de la Generalitat.

  2-. Pel què fa a focs d’esbarjo es continuarà fent servir el model de Comunicació (del 16/10 al 14/03), el qual l’hauran de presentar presencialment a l'oficina del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a  Manresa(Carrer de Prudenci Comellas, 6 baixos 08242 Manresa  tel 93 872 42 24) o telemàticament a través de petició genèrica a la web del GENCAT.

  Hi ha prevista una modificació de la Llei que entraria en vigor a principis de l’any 2023, però de moment la normativa en vigor és la que hem exposat.

  Al trípctic adjunt es detalla com es poden tractar les restes vegetals endavant, així com enllaços interactius als diferents tràmits.

 • Procés de selecció per a la provisió d'una plaça interina de tècnic/a de dinamització comunitària de Monistrol de Calders i creació d'una borsa de treball 14 de setembre de 2022

  L’objecte del present procés de selecció és la contractació per part de l’Ajuntament de Monistrol de Calders d’un/a tècnic/a mitjana de dinamització comunitària, en règim contracte laboral interí, amb una jornada de 30 hores setmanals de dilluns a divendres, d’una durada màxima de 3 anys que s’iniciarà el mes d’octubre de 2022.

  Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

  1. Currículum de l’aspirant

  2. Fotocòpia del DNI

  3. Fotocòpia del títol acadèmic  

  4. Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs. El tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit. Caldrà aportar contractes de treball, nomenaments i informe de “vida laboral” expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social i/o certificats de serveis prestats en cas de tenir experiències en l’Administració pública.

  5. Adaptacions necessàries que es creguin adients per realitzar les proves en el supòsit de persones disminuïdes.

  6. Certificat de suficiència de Català i que correspon al “certificat C1 o superior” de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts com a equivalents.

  7. Designació d’una adreça de correu electrònic on es puguin realitzar les comunicacions i notificacions.

 • Concessió d'ajuts per a l'escolarització i per a la realització d'activitats extraescolars per a infants i joves de Monistrol de Calders. Curs 2022-2023 12 de setembre de 2022

  L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió d’ajuts per a l’escolarització (en concepte de llibres i material escolar, sortides i colònies) i d’ajuts per a la realització d’activitats extraescolars, per infants i joves amb necessitats socioeconòmiques, empadronats al municipi de Monistrol de Calders.

  El termini per a presentar les sol·licituds d’ajut a l’Ajuntament anirà del dilluns dia 12 de setembre fins les 13:00 hores del divendres 23 de setembre del 2022.

 • Bases 5è Concurs de petti format Monistrol de Calders Festa Major 2022 22 de juliol de 2022

  5è CONCURS DE PETIT FORMAT MONISTROL DE CALDERS FESTA MAJOR 2022

  30 i 31 de juliol de 2022 Festa Major 2022

   

 • Bases 37è Concurs de pintura ràpida Monistrol de Calders Festa Major 2022 22 de juliol de 2022

  37è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA MONISTROL DE CALDERS FESTA MAJOR 2022

  Festa Major 2022, 30 i 31 de juliol

   

 • CARTELL Informació activació Pla Alfa 3 15 de juliol de 2022

  ℹ️ Informem que en els municipis que tinguin activat el nivell 3 del Pla Alfa, mitjançant aquesta Resolució, s'han dictat les següents restriccions extraordinàries:

  Suspensió de totes les activitats de lleure tipus acampada, ruta esportiva o altres en el medi natural 🧗🏽‍♂️🚵🏾‍♀️🏇🏿🏃🏾‍♂️

  ‼️Limitació de les activitats de casals, colònies i estades esportives a l'entorn de l'espai on es pernocta.

  Suspensió de treballs agrícoles amb maquinària 🚜  d'12🕚 a 18h 🕖 (excepte recollida de fruita, hortalisses, sega d'alfals i altres herbàcies que es cullen en verd, llaurar camps de rostoll i el conreu de l'arròs).

  Suspensió de les obres ️ i intervencions a la xarxa de carreteres, inclosa la sega de vegetació de les cunetes.

  ‼️ Restricció en l'ús de bufadors ( "soplets")  i serres radials a menys de 500m 🔛terrenys forestals 🌳 i a menys de 50m 🔛 de terrenys agrícoles🌾

  ‼️ Limitació de circulació del transport de productes 🚚🚜 al bosc 🌳 Entre les 12 🕙 i les 19h 🕗

  ‼️ Limitació de la circulació motoritzada medi natural 🚙🏍️ en aquests municipis (excepte residents i activitats inajornables) 

  Gràcies per la vostra col·laboració amb la prevenció dels incendis forestals 🌳🌳🌳

  Veure adjunt Municipis Nivell 3 Pla Alfa 

 • Pistes forestals sotmeses a restricció de trànsit al municipi 15 de juliol de 2022

  Monistrol de Calders

  Accés a Mussarra des de Coll de Lligabosses B-124

  Accés a Mussarra des de B-124

  Urbanització cap a Bauma Freda

  Camí de Monistrol a Granera (Camí asfaltat)

   

  Camí de Monistrol a Moià

 • CARTELL Actes Mostra d'Entitats 14 de juliol de 2022

  Degut a l'alt risc d'incendi, els actes previstos de la Mostra d'Entitats al Parc del Serrat es traslladen al Pavelló i Sala Petita a la mateixa hora.

 • PISCINA Piscina Municipal 2022 15 de juny de 2022

  El dia 24 de juny comença la temporada de la piscina municipal amb la jornada de portes obertes.

  La temporada serà des del divendres 24 de juny fins al diumenge 4 de setembre.

  L'horari d'obertura de la piscina serà d'11 del matí a les 7 de la tarda. 

 • casal Comunicat anul·lació Casal d'Estiu 2022 15 de juny de 2022

  Aclariments sobre l'anul·lació del casal d'estiu esportiu i educatiu. 

Darrera actualització: 06.04.2022 | 08:21
Darrera actualització: 06.04.2022 | 08:21