Notícies

En aquest apartat podeu trobar les notícies d'actualitat. Si voleu consultar notícies anteriors, podeu accedir a l'Hemeroteca i filtrar els actes del tipus "Notícies". Per fer-ho, podeu fer servir els filtres amb els selectors de la columna dreta de la pàgina.

 • GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2021 25 de novembre de 2022

  L'Ajuntament  de Monistrol de Calders rebrà un ajut per import de 28080,62€ per la realització d'actuacions puntuals i construcció d'obra civil i/o bioenginyeria per la construcció i manteniment de vials, millora del ferm al camí de Monistrol de Calders a Castellterçol i tram formigonat al camí Pla de Trullàs , amb el suport del Programa FEADER .

 • SUBVENCIONS A ENTITATS i ASSOCIACIONS, PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS i PROJECTES D’INTERÈS PER AL MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS DE L’EXERCICI 2022 14 de novembre de 2022

  Concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats sense ànim de lucre que duguin a terme activitats al terme municipal de Monistrol de Calders que tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat publica o de promoció d'una finalitat publica.

  El termini de presentació de sol·licituds va del dia 7 de novembre de 2022, a les 13’00 hores del dia 25 de novembre de 2022.

 • CARTELL FORMA'T AL MOIANÈS 14 d'octubre de 2022

  ALFABETITZACIÓ DIGITAL : INICIACIÓ ALA INFPORMÀTICA 

  DEL 24 D'OCUBRE AL 19 DE DESEMBRE DE 4 A 7 DE LA TARDA  A MONISTROL DE CALDERS 

  INSCRIPCIONS : 938301418 / FORMACIÓ@CONSORCIDELMOIANES.CAT

 • CARTELL INFORMACIÓ LLEI ESTATAL CREMA DE RESTES VEGETALS 14 d'octubre de 2022

  Ja no s'expediran comunicats i caldrà demanar autorització a Generalitat.

  El passat mes d'abril de 2022 el Govern central va aprovar la nova  Llei 07/2022 de 8 d'abril de residus i sols contaminats per a una economia circular.

  1-. Pel què fa a la crema de restes vegetals (restes de l’hort, restes de poda, marges..) i en compliment de la normativa estatal,  donat que ara passen a tenir consideració de RESIDUS ORGÀNICS, NO està permès  encendre foc per aquest tipus d’activitats. Únicament es podrà demanar autorització per raons de caràcter fitosanitari (plagues, malalties..) o amb l’objecte de prevenir incendis forestals, degudament justificat. Aquesta autorització de crema serà per a una data i hora concreta, que s'haurà d'indicar a la sol·licitud. No es podrà realitzar la crema si no es compta amb l'autorització per part de la Generalitat.

  2-. Pel què fa a focs d’esbarjo es continuarà fent servir el model de Comunicació (del 16/10 al 14/03), el qual l’hauran de presentar presencialment a l'oficina del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a  Manresa(Carrer de Prudenci Comellas, 6 baixos 08242 Manresa  tel 93 872 42 24) o telemàticament a través de petició genèrica a la web del GENCAT.

  Hi ha prevista una modificació de la Llei que entraria en vigor a principis de l’any 2023, però de moment la normativa en vigor és la que hem exposat.

  Al trípctic adjunt es detalla com es poden tractar les restes vegetals endavant, així com enllaços interactius als diferents tràmits.

 • Procés de selecció per a la provisió d'una plaça interina de tècnic/a de dinamització comunitària de Monistrol de Calders i creació d'una borsa de treball 14 de setembre de 2022

  L’objecte del present procés de selecció és la contractació per part de l’Ajuntament de Monistrol de Calders d’un/a tècnic/a mitjana de dinamització comunitària, en règim contracte laboral interí, amb una jornada de 30 hores setmanals de dilluns a divendres, d’una durada màxima de 3 anys que s’iniciarà el mes d’octubre de 2022.

  Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

  1. Currículum de l’aspirant

  2. Fotocòpia del DNI

  3. Fotocòpia del títol acadèmic  

  4. Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs. El tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit. Caldrà aportar contractes de treball, nomenaments i informe de “vida laboral” expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social i/o certificats de serveis prestats en cas de tenir experiències en l’Administració pública.

  5. Adaptacions necessàries que es creguin adients per realitzar les proves en el supòsit de persones disminuïdes.

  6. Certificat de suficiència de Català i que correspon al “certificat C1 o superior” de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts com a equivalents.

  7. Designació d’una adreça de correu electrònic on es puguin realitzar les comunicacions i notificacions.

 • Concessió d'ajuts per a l'escolarització i per a la realització d'activitats extraescolars per a infants i joves de Monistrol de Calders. Curs 2022-2023 12 de setembre de 2022

  L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió d’ajuts per a l’escolarització (en concepte de llibres i material escolar, sortides i colònies) i d’ajuts per a la realització d’activitats extraescolars, per infants i joves amb necessitats socioeconòmiques, empadronats al municipi de Monistrol de Calders.

  El termini per a presentar les sol·licituds d’ajut a l’Ajuntament anirà del dilluns dia 12 de setembre fins les 13:00 hores del divendres 23 de setembre del 2022.

 • Bases 5è Concurs de petti format Monistrol de Calders Festa Major 2022 22 de juliol de 2022

  5è CONCURS DE PETIT FORMAT MONISTROL DE CALDERS FESTA MAJOR 2022

  30 i 31 de juliol de 2022 Festa Major 2022

   

 • Bases 37è Concurs de pintura ràpida Monistrol de Calders Festa Major 2022 22 de juliol de 2022

  37è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA MONISTROL DE CALDERS FESTA MAJOR 2022

  Festa Major 2022, 30 i 31 de juliol

   

 • CARTELL Informació activació Pla Alfa 3 15 de juliol de 2022

  ℹ️ Informem que en els municipis que tinguin activat el nivell 3 del Pla Alfa, mitjançant aquesta Resolució, s'han dictat les següents restriccions extraordinàries:

  Suspensió de totes les activitats de lleure tipus acampada, ruta esportiva o altres en el medi natural 🧗🏽‍♂️🚵🏾‍♀️🏇🏿🏃🏾‍♂️

  ‼️Limitació de les activitats de casals, colònies i estades esportives a l'entorn de l'espai on es pernocta.

  Suspensió de treballs agrícoles amb maquinària 🚜  d'12🕚 a 18h 🕖 (excepte recollida de fruita, hortalisses, sega d'alfals i altres herbàcies que es cullen en verd, llaurar camps de rostoll i el conreu de l'arròs).

  Suspensió de les obres ️ i intervencions a la xarxa de carreteres, inclosa la sega de vegetació de les cunetes.

  ‼️ Restricció en l'ús de bufadors ( "soplets")  i serres radials a menys de 500m 🔛terrenys forestals 🌳 i a menys de 50m 🔛 de terrenys agrícoles🌾

  ‼️ Limitació de circulació del transport de productes 🚚🚜 al bosc 🌳 Entre les 12 🕙 i les 19h 🕗

  ‼️ Limitació de la circulació motoritzada medi natural 🚙🏍️ en aquests municipis (excepte residents i activitats inajornables) 

  Gràcies per la vostra col·laboració amb la prevenció dels incendis forestals 🌳🌳🌳

  Veure adjunt Municipis Nivell 3 Pla Alfa 

 • Pistes forestals sotmeses a restricció de trànsit al municipi 15 de juliol de 2022

  Monistrol de Calders

  Accés a Mussarra des de Coll de Lligabosses B-124

  Accés a Mussarra des de B-124

  Urbanització cap a Bauma Freda

  Camí de Monistrol a Granera (Camí asfaltat)

   

  Camí de Monistrol a Moià

 • CARTELL Actes Mostra d'Entitats 14 de juliol de 2022

  Degut a l'alt risc d'incendi, els actes previstos de la Mostra d'Entitats al Parc del Serrat es traslladen al Pavelló i Sala Petita a la mateixa hora.

 • PISCINA Piscina Municipal 2022 15 de juny de 2022

  El dia 24 de juny comença la temporada de la piscina municipal amb la jornada de portes obertes.

  La temporada serà des del divendres 24 de juny fins al diumenge 4 de setembre.

  L'horari d'obertura de la piscina serà d'11 del matí a les 7 de la tarda. 

 • casal Comunicat anul·lació Casal d'Estiu 2022 15 de juny de 2022

  Aclariments sobre l'anul·lació del casal d'estiu esportiu i educatiu. 

 • Bases per a la concessió d'ajuts per casals de lleure municipal esportiu a alumnes de famílies amb necessitats soioeconòmiques 2022 30 de maig de 2022

  L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió d’ajuts en concepte de casals d’estiu esportius que es duen a terme durant el mes de juny i juliol, per a alumnes de famílies amb necessitats socioeconòmiques del municipi de Monistrol de Calders.

  Les podreu consultar a la pàgina web municipal: monistroldecalders.cat i/o recollir-les a les oficines municipals. El termini per presentar la documentació del 30 de maig del 2022 al17 de juny 2021 a les 13:00h.

 • CARTELL Xerrada la protecció Jurídica de les persones 26 de maig de 2022

  A càrrec del col.legi de Notaris de Catalunya 

  Dia 15 de juny a les 5 de la tarda Sala Petita 

 • ORENETES Projecte Orenetes a Monistrol de Calders 25 de maig de 2022

  El proper divendres 3 de juny, la Pilar Clapers del grup ecologista El Fanal ens explicarà la importància de protegir els ocells insectívors, en concret l'oreneta cuablanca; també ens ensenyarà a fer el cens, quins aspectes cal observar, quines dades importants cal recollir i com introduir-les a l'aplicació.

 • CARTELL La protecció jurídica de la persona 24 de maig de 2022

  En els actes del Dia Mundial de sensibilització sobre el maltractament a la Gent gran (15 de juny) hem programat aquest cicle de xerrades durant tot el mes de maig i juny.

  Inscripcions al Consell Comarcal.

 • CARTELL Informació beques menjador 13 de maig de 2022
  • Trucar al 938 208 000 o al 673 161 637 informació i dubtes relacionats amb les beques 
  • Demanar cita prèvia per omplir la sol.licitud al Consell Comarcal o al vostre municipi 
 • CARTELL Diada de Sant Jordi 22 d'abril de 2022

  Activitats programades per la Diada de Sant Jordi 

Darrera actualització: 06.04.2022 | 08:21
Darrera actualització: 06.04.2022 | 08:21