Anunci conulta pública d'aprovació d'un Reglament municipal de prestacion socials de caràcter econòmic de l'Ajuntament de Monistrol de Calders

Dimarts, 10 d’agost de 2021

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de Reglament Municipal de Prestacions Socials de caràcter Econòmic de l’Ajuntament de Monistrol de Calders, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma, les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries, així com també sobre la base del model que podeu trobar a la pàgina web municipal que es presenta com a model base d’aquesta ordenança. Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de QUINZE DIES a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal (termini que finalitza el dia 01/09/2021), mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Darrera actualització: 19.08.2021 | 10:19