Anunci conulta pública d'aprovació d'un Reglament municipal de prestacion socials de caràcter econòmic de l'Ajuntament de Monistrol de Calders

Dimarts, 10 d'agost de 2021 a les 00:00

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de Reglament Municipal de Prestacions Socials de caràcter Econòmic de l’Ajuntament de Monistrol de Calders, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma, les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries, així com també sobre la base del model que podeu trobar a la pàgina web municipal que es presenta com a model base d’aquesta ordenança. Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de QUINZE DIES a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal (termini que finalitza el dia 01/09/2021), mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Darrera actualització: 19.08.2021 | 10:19