Avanç de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de la Urbanització Sector 3 Masia del Solà

Dimarts, 31 de gener de 2023

La urbanització la Masia del Solà, ha estat objecte de diverses intervencions urbanístiques, que a dia d’avui no han trobat una solució concreta i viable.

Tot indica que per poder ordenar urbanísticament l’àmbit convé reduir el sòl urbanitzable i classificar una part molt important del seu sòl com a no urbanitzable, reservant exclusivament el procés urbanitzador a les dues àrees de l’àmbit.

Per tal d’establir aquesta nova ordenació cal la Modificació Puntual del PGOU.

Per donar compliment a la normativa, s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores. 

La ciutadania que així ho consideri, poden fer arribar les seves opinions i aportacions, mitjançant instància genèrica, que a l’apartat d’exposició tingui el següent text: Aportacions a la consulta de l’avanç de modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Urbanització Sector 3 Masia del Solà. La instància es presentarà a l’ajuntament a través de la pàgina web o presencialment a l’ajuntament de Monistrol de Calders de dilluns a divendres de 10 a 13:45. 

 

 

 

Darrera actualització: 31.01.2023 | 17:38