Bases per a la concessió d'ajuts per a l'escolarització i per a la realització d'activitats extraescolars per a infants i joves de Monistrol de Calders. Curs 2021-2022

Divendres, 1 d’octubre de 2021

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió d’ajuts per a l’escolarització (en concepte de llibres i material escolar, sortides i colònies) i d’ajuts per a la realització d’activitats extraescolars, per infants i joves amb necessitats socioeconòmiques, empadronats al municipi de Monistrol de Calders.

Amb aquestes bases es regulen els ajuts individuals per a l’escolarització (llibres i material escolar, sortides i colònies) i ajuts per a activitats extraescolars (organitzades des de l’AMPA de l’Escola L’Esqueix i/o l’Ajuntament de Monistrol), destinats a totes les unitats familiars que estiguin empadronades al municipi de Monistrol de Calders, amb fills escolaritzats des de P0 fins a 4t d’ESO o escolaritzats a AMPANS i que presentin necessitats socioeconòmiques. Aquests ajuts municipals estan destinats a disminuir el cost total d’aquestes activitats.

Darrera actualització: 20.10.2021 | 13:23