Contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió del servei de bar de les piscines municipals de Monistrol de Calders, exercicis 2021 i 2022

Dijous, 15 d'abril de 2021 a les 00:00

A totes les persones que estiguin interessades en portar la concessió del servei de bar de les piscines municipals de Monistrol de Calders els exercicis 2021 i 2022 (que inclou l’explotació del bar, l’expedició d’entrades i el control de l’accés al recinte de les piscines municipals, la neteja del recinte de la piscina, lavabos, vestidors, així com regar la gespa i l’entorn de la piscina diàriament), poden presentar les sol·licituds al Registre de l’Ajuntament del dia 16 d’abril fins el dia 7 de maig de 2021, seguint les instruccions del Plec de Clàusules aprovat per Decret de l’Alcaldia de data 15/04/2021, que es poden consultar a les oficines municipals, a la pàgina web de l’Ajuntament de Monistrol de Calders, monistroldecalders.cat o al perfil del contractant.

Monistrol de Calders, a 15 d’abril de 2021

Darrera actualització: 07.05.2021 | 08:53