INFORMACIÓ LLEI ESTATAL CREMA DE RESTES VEGETALS

Divendres, 14 d’octubre de 2022

Ja no s'expediran comunicats i caldrà demanar autorització a Generalitat.

El passat mes d'abril de 2022 el Govern central va aprovar la nova Llei 07/2022 de 8 d'abril de residus i sols contaminats per a una economia circular.

1-. Pel què fa a la crema de restes vegetals (restes de l’hort, restes de poda, marges..) i en compliment de la normativa estatal, donat que ara passen a tenir consideració de RESIDUS ORGÀNICS, NO està permès encendre foc per aquest tipus d’activitats. Únicament es podrà demanar autorització per raons de caràcter fitosanitari (plagues, malalties..) o amb l’objecte de prevenir incendis forestals, degudament justificat. Aquesta autorització de crema serà per a una data i hora concreta, que s'haurà d'indicar a la sol·licitud. No es podrà realitzar la crema si no es compta amb l'autorització per part de la Generalitat.

2-. Pel què fa a focs d’esbarjo es continuarà fent servir el model de Comunicació (del 16/10 al 14/03), el qual l’hauran de presentar presencialment a l'oficina del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a  Manresa(Carrer de Prudenci Comellas, 6 baixos 08242 Manresa  tel 93 872 42 24) o telemàticament a través de petició genèrica a la web del GENCAT.

Hi ha prevista una modificació de la Llei que entraria en vigor a principis de l’any 2023, però de moment la normativa en vigor és la que hem exposat.

Al trípctic adjunt es detalla com es poden tractar les restes vegetals endavant, així com enllaços interactius als diferents tràmits.

Darrera actualització: 14.10.2022 | 14:05