PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA 2023-2026

Dilluns, 2 d’octubre de 2023

Les previsions realitzades en el present informe busquen assolir uns imports que compleixin els objectius d’equilibris econòmics i financers adequats, i el compliment dels requeriments de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Darrera actualització: 2.10.2023 | 13:14