Procés selectiu per la contractació d’un tècnic/a mitjà d’educació social

Dilluns, 8 de febrer de 2021 a les 00:00

La Junta de Govern Local en sessió de data 5 de febrer de 2021, va aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per la contractació d’un tècnic/a mitjà d’educació social, amb un contracte laboral interí, i una jornada laboral de 30 hores setmanals, de dilluns a divendres, que s’iniciarà el mes d’abril de 2021, mitjançant concurs oposició lliure.

Darrera actualització: 12.03.2021 | 09:13