Agrupació Defensa Forestal de Calders, Artés i Monistrol de Calders

Representants

  • Titular: Valentí Prat San Andrés 
  • Suplent: Josep Hom Puig

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són entitats sense afany de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i voluntàries i entitats municipals adherides segons conveni que tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l’any 1986 com a conseqüència del programa ‘Foc Verd’ elaborat pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya amb posterioritat a la primera gran onada d’incendis forestals que es va produir al país.

L’objectiu de les Agrupacions de Defensa Forestal és la prevenció i la lluita contra els incendis forestals que es concreten en els següents punts:

  • Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d‘ incendis forestals.
  • Col·laboració activa en l‘ organització, el control i l‘ execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
  • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
  • Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l‘ ADF.
  • Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d‘ infraestructura, xarxa de camins i punts d‘ aigua.
  • Suport a l‘ extinció d‘ incendis forestals.

C/ Muralla Sant Domènec, 24 - 08241 Manresa - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 309 000
Lloc web: www.federacioadfbages.org/
Darrera actualització: 24.10.2023 | 16:23