Reglament del Servei d'Arxiu Municipal

Dimarts, 8 de gener de 2019 a les 00:00

ANUNCI CONSULTA PÚBLICA D'APROVACIÓ

D'UN REGLAMENT DEL SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL

DE MONISTROL DE CALDERS

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del Reglament del Servei d'Arxiu Municipal de Monistrol de Calders, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació,  els objectius de la norma, les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries, així com també sobre la base del model que podeu trobar a la pàgina web municipal que es presenta com a model base d'aquest Reglament i que ha elaborat la Diputació de Barcelona.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de CATORZE DIES  a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal (termini que finalitza el dia 28/01/2019, a les 13:00 hores) , mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Monistrol de Calders a 8 de gener de 2019

L'Alcalde

Darrera actualització: 14.06.2019 | 13:43