Informacions i tramitacions gestionats per ens supramunicipals - COVID-19

En aquest apartat del web, trobareu tota la informació relativa a tramitacions i mesures empreses per a fer front a la crisi sanitària de la COVID-19 en diferents àmbits de les nostres vides.

DES DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS I CONSORCI DEL MOIANÈS:

En l'enllaç següent trobareu informació respecte a la COVID-19 en relació amb diferents serveis i àmbits, tant del Consell Comarcal com del Consorci del Moianès, així com també d'altres administracions i ens:

Transport públic

Davant la finalització del Reial Decret Llei 10/2020 del Govern de l’Estat, que acaba amb les restriccions de mobilitat en què només es permetia l’activitat dels sectors essencials, i que per tant, a partir de demà permetrà la mobilitat d’altres sectors econòmics, el transport públic adequarà la seva oferta al previsible creixement de la demanda. 

L’oferta de transport públic interurbà –ferroviari i per carretera– incrementarà la seva oferta fins al 60% a partir de dimarts vinent, 14 d’abril, amb l’objectiu que les persones que han de desplaçar-se obligatòriament, ho puguin fer amb una ocupació màxima d’un terç de la capacitat màxima dels vehicles. En les últimes setmanes, l’oferta s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment, fins assolir una oferta que en la majoria dels casos no ha superat el 50%.

Atès que l’oferta es continuarà adaptant a la situació, es recomana a les persones usuàries que consultin els canals d’informació de cada operadora de transport, per a conèixer l’oferta concreta diària.

Violència masclista

El CCM ha procedit a realitzat una ampliació del Servei d’Informació Atenció a les Dones per tal de donar tota la cobertura que en un moment així requereix.

Telèfon SIAD Consell Comarcal del Moianès: 667 182 781

Els casos nous poden entrar per correu electrònic i per telèfon mòbil, que estarà actiu de dilluns a divendres els matins de 9 a 2h.

Actualment degut a l’estat d’alarma i la situació de confinament de les famílies des del Servei D’informació i Atenció a la Dona del Moianès s’està realitzant l’atenció telefònica de totes les usuàries del servei per tal de garantir l’atenció i acompanyament a situacions complexes, i poder detectar situacions d’urgència per poder activar els recursos necessaris per garantir la seguretat i protecció de les dones i els seus fills i filles.

La Generalitat de Catalunya reforça la comunicació i divulgació del 900900120, especialment en la seva modalitat de comunicació escrita: s'ha habilitat una línia de whatsapp 671 778 540 i també atén a través de l’adreça de correu 900900120@gencat.cat.

Habitatge

Per qualsevol informació o tramitació d’ajuts relacionats amb:

  • Ajuts al pagament del lloguer en la convocatòria que es publica cada any per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. ara mateix, la convocatòria està tancada però s'obre anualment cap al mes l'abril.
  • Prestacions d’especial urgència per atendre situacions puntuals de deutes de lloguer, per atendre situacions de pèrdua d’habitatge habitual i permanent, deutes de quotes d’amortització hipotecària.
  • Ajuts pel pagament del lloguer a persones grans per al pagament del lloguer per a persones grans corresponents a l’any 2020.
  • SIDH. Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge. El SIDH és un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació amb les entitats financeres per a persones o famílies que tenen problemes per afrontar els deutes hipotecaris del seu habitatge principal.

Podeu adreçar-vos a l’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DEL MOIANÈS, trucant al 938 301 418 o bé per mail al ccmn.consell@ccmoianes.cat

En l'enllaç següent trobareu la informació sobre les mesures de l'Estat, adreçades a fer front a les despeses de lloguer per la disminució dels ingressos econòmics davant la crisi provocada pel COVID-19.

Empreses i autònoms

En els següents enllaços trobareu informació i recursos relacionats amb els serveis a les empreses i autònoms arran de la situació creada pel Covid-19. 

Tramitàció de l’ajut a: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

  • Modificacions extraordinàries de potència durant l’estat d’alarma: estalvi energètic. (document adjunt: circular 3).<
  • Mesures de finançament per les empreses, davant els efectes del covid-19: préstecs, icf, avals i ico (document adjunt: circular 4).

OCUPACIÓ

SERVEI D’OCUPACIÓ DEL MOIANÈS - SOM

El Servei d’Ocupació del Moianès (SOM) ha creat una borsa de professionals per atendre a les persones en situació de dependència, tant en l'àmbit domiciliari i institucional, com en la dimensió assistencial o sanitària.

Per aquest motiu, tant si ets una persona titulada per desenvolupar aquestes tasques, com si tens experiència en el camp o estàs cursant el segon curs del CFGM d’atenció a persones en situació de dependència, et demanem que et posis en contacte amb nosaltres i ens enviïs el teu currículum actualitzat.

SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA - SOC

Nou telèfon gratuït per a tràmits i consultes de la ciutadania: 900 800 046 (de dilluns a divendres, de 8 a 14 h).

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha posat en marxa un nou servei d’atenció telefònica gratuïta. A través d'aquest servei es podrà donar resposta a preguntes de la ciutadania relacionades amb com donar d’alta una demanda d’ocupació, la Renda Garantida de Ciutadania i tràmits i/o consultes que normalment es realitzen des d’una Oficina de Treball.

OTG Manresa: 938 748 842 / 938 748 846 (prestacions). Atenció de 8.30 a 14 h. Correu electrònic: otg_manresa.soc@gencat.cat

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL - SEPE

Les persones afectades per un ERTO no han de presentar la sol·licitud de prestació per desocupació. L’empresa s'encarregarà de fer-ho quan estigui aprovat l'ERTO. Si la situació de desocupació NO MOTIVADA PER UN ERTO, durant l'estat d'alarma els terminis de presentació de sol·licituds estan suspesos.

Més informació sobre les mesures extraordinàries del SEPE pel COVID-19 a http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html

Darrera actualització: 26.01.2022 | 13:17