Anunci Matricula de cuotes municipals 2024

Dilluns, 1 d’abril de 2024

ANUNCI

Pel qual es comunica que la Matrícula de l'Impost d'Activitats Econòmiques, referida al municipi de Monistrol de Calders i corresponent a l'exercici 2024, se sotmet a exposició pública durant un termini de quinze dies, en compliment del que estableix l'article 3er. del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió de l'Impost d'Activitats Econòmiques.Les persones interessades podran consultar la matrícula telemàticament en l’apartat de tràmits de la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, o presencialment, a l’Ajuntament de Monistrol de Calders, de dilluns a divendres de 9 a 14h.

Monistrol de Calders 27 de març de 2024

Darrera actualització: 12.04.2024 | 13:05