Comissió Especial de Comptes els comptes de l’exercici 2022

Dimarts, 6 de juny de 2023

Aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, havent informat la Comissió Especial de Comptes els comptes de l’exercici 2022

Darrera actualització: 6.06.2023 | 13:00