Odenança reguladora tarifa dels serveis de subministrament d’aigua

Dilluns, 16 d’octubre de 2023

Modificació l’Ordenança Reguladora de la Prestació Patrimonial Pública no Tributària en concepte de tarifes dels serveis de subministrament d’aigua potable del municipi

Darrera actualització: 16.10.2023 | 10:44