Projecte de restitució de l’entorn fluvial de la resclosa de l’antiga Colònia Rio

Dimecres, 10 de maig de 2023 a les 00:00

El present projecte s'emmarca dins el previst a l'article 26.4 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, segons el qual, l'aprovació dels projectes corresponents a les obres hidràuliques d'interès prioritari de la Generalitat de Catalunya comporta la declaració d'ocupació urgent dels béns o drets afectats.

Darrera actualització: 10.05.2023 | 12:41